Lajmet e industrisë

Kërkesat për saktësinë e përpunimit të mykut SMC

2020-06-23
Saktësia e përpunimit të kallëpit të ri ka kryesisht tre aspekte: toleranca dimensionale, toleranca gjeometrike dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Kërkesat për saktësinë e përpunimit që ne zakonisht parashtrojmë për prodhuesit e mykut janë kryesisht tolerancat dimensionale dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Tolerancat dimensionale ndahen përafërsisht në: madhësia e konturit dhe madhësia e zgavrës. Të dy llojet kanë kërkesa relativisht të lirshme për dimensionet e jashtme të kallëpit. Madhësia aktuale e përpunimit dhe gabimi teorik i madhësisë së vizatimit të kallëpit nuk kalojnë ±1,5 mm. Kërkesat e saktësisë dimensionale të zgavrës së fytyrës duhet të kontrollohen rreptësisht sipas vizatimeve, në përgjithësi jo më shumë se 0~0,1 mm. Saktësia e sipërfaqes së mykut të cilës i referohemi në përgjithësi i referohet ashpërsisë së sipërfaqes. Pas përpunimit, përgjithësisht kërkohet vrazhdësia e kavitetit të mykut, dhe pjesa tjetër është. Ne mund të propozojmë saktësinë përkatëse të përpunimit të sipërfaqes së mykut sipas kërkesave aktuale të sipërfaqes së produktit.